Denis_PhucKhangHung_Aug2015 - METECNO VIETNAM

Denis_PhucKhangHung_Aug2015 - METECNO VIETNAM

Denis_PhucKhangHung_Aug2015 - METECNO VIETNAM

Denis_PhucKhangHung_Aug2015 - METECNO VIETNAM

Denis_PhucKhangHung_Aug2015 - METECNO VIETNAM
Denis_PhucKhangHung_Aug2015 - METECNO VIETNAM

Denis_PhucKhangHung_Aug2015

BIOMIN

Công năng sử dụng: NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2012

Sản phẩm cung cấp: GLAMET và MONOWALL

 

CKL

Công năng sử dụng: PHÒNG SẠCH

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2015

Sản phẩm cung cấp: MONOWALL

DENIS-PHÚC KHANG HƯNG

Công năng sử dụng: PHÒNG SẠCH

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2015

Sản phẩm cung cấp: MONOWALL

KHO THANH LONG HOÀNG HẬU

Công năng sử dụng: KHO LẠNH

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2014

Sản phẩm cung cấp: FRIGOWALL

BỆNH VIỆN TÂM ANH

Công năng sử dụng: PHÒNG SẠCH

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2016

Sản phẩm cung cấp:METCLEAN và MONOWALL

 

LOTTE BÀ RỊA VŨNG TÀU

Công năng sử dụng: KHO LẠNH

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2014

Sản phẩm cung cấp: FRIGOWALL

LOTTE HÀ NỘI

Công năng sử dụng: KHO LẠNH

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2015

Sản phẩm cung cấp: FRIGOWALL

CHUTEX

Công năng sử dụng: NHÀ MÁY SỢI

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2015

Sản phẩm cung cấp: HIPERTEC-ROCK WOOL

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPV

Công năng sử dụng: PHÒNG SẠCH

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2014

Sản phẩm cung cấp: MONOWALL

 

THỦY SẢN 12

Công năng sử dụng: KHO LẠNH

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2015

Sản phẩm cung cấp: FRIGOWALL

 

MASAN

Công năng sử dụng: PHÒNG SẠCH

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2014

Sản phẩm cung cấp: METCLEAN

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINMEC

Công năng sử dụng: PHÒNG SẠCH

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2014

Sản phẩm cung cấp: MONOWALL

 

backtop