Nhà máy Dược Phẩm Otsuka

Nhà máy Dược Phẩm Otsuka

Nhà máy Dược Phẩm Otsuka

Nhà máy Dược Phẩm Otsuka

Nhà máy Dược Phẩm Otsuka
Nhà máy Dược Phẩm Otsuka

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OTSUKA

Chi tiết thông tin dự án

Chủ đầu tư:   Công ty TNHH Otsuka Techno Việt Nam 
Sản phẩm:   METCLEAN®
Công năng:   Phòng sạch
Thời gian cấp hàng:   2020
Diện tích:   8500m²

Dự án khác

backtop