Nhà máy Dược Pymerphaco

Nhà máy Dược Pymerphaco

Nhà máy Dược Pymerphaco

Nhà máy Dược Pymerphaco

Nhà máy Dược Pymerphaco
Nhà máy Dược Pymerphaco

NHÀ MÁY DƯỢC PYMERPHACO

Chi tiết thông tin dự án

Chủ đầu tư:   Công ty Cổ Phần Pymerphaco
Sản phẩm:   MONOWALL®
Công năng:   Phòng sạch
Thời gian cấp hàng:   2019
Diện tích:   9000m²

Dự án khác

backtop