Nhà máy Hoya Lens

Nhà máy Hoya Lens

Nhà máy Hoya Lens

Nhà máy Hoya Lens

Nhà máy Hoya Lens
Nhà máy Hoya Lens

NHÀ MÁY HOYA LENS

Chi tiết thông tin dự án

Chủ đầu tư:   Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
Sản phẩm:   FRIGOWALL®, MONOWALL®
Công năng:   Phòng sạch
Thời gian cấp hàng:   2020
Diện tích:   5000m²

Dự án khác

backtop