Nhà máy sản xuất thương mại Vũ Trụ L.A

Nhà máy sản xuất thương mại Vũ Trụ L.A

Nhà máy sản xuất thương mại Vũ Trụ L.A

Nhà máy sản xuất thương mại Vũ Trụ L.A

Nhà máy sản xuất thương mại Vũ Trụ L.A
Nhà máy sản xuất thương mại Vũ Trụ L.A

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ TRỤ L.A

Chi tiết thông tin dự án

Chủ đầu tư:   Công ty TNHH MTV SX TM VŨ TRỤ L.A
Sản phẩm:   METKLIP®, METDEK®
Công năng:   Tole mái & vách
Thời gian cấp hàng:   2021
Diện tích:   8200m²

Dự án khác

backtop