Nhà máy Tirol Choco

Nhà máy Tirol Choco

Nhà máy Tirol Choco

Nhà máy Tirol Choco

Nhà máy Tirol Choco
Nhà máy Tirol Choco

NHÀ MÁY TIROL CHOCO

Chi tiết thông tin dự án

Chủ đầu tư:   Công ty TNHH Tirol Choco
Sản phẩm:   MONOWALL®
Công năng:   Phòng sạch
Thời gian cấp hàng:   2020
Diện tích:   3500m²

Dự án khác

backtop