Stellapharm

Stellapharm

Stellapharm

Stellapharm

Stellapharm
Stellapharm

STELLAPHARM

Chi tiết thông tin dự án

Chủ đầu tư:   Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm
Sản phẩm:   MONOWALL®
Công năng:   Phòng sạch
Thời gian cấp hàng:   2013 - 2020
Diện tích:   10000m²

Dự án khác

backtop