Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C

Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C

Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C

Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C

Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C
Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ SIÊU THỊ HÙNG CƯỜNG BIG C

Chi tiết thông tin dự án

Chủ đầu tư:   Công ty CP ĐT Bất Động Sản Bán Lẻ Hùng Cường
Sản phẩm:   FRIGOWALL®
Công năng:   Kho lạnh
Thời gian cấp hàng:   2020
Diện tích:   1300m²

Dự án khác

backtop